ПАКЕТ "ДЕЛЕГАТ"

ТРАНСЛЯЦІЯ 19 жовтня
ТРАНСЛЯЦІЯ 20 жовтня
Партнери
Організатори
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Данила Галицького
Кафедра педіатрії та неонатології ФПДО
Львів, вул. Пекарська, 69
kaf_pediatrics_fpge@meduniv.lviv.ua
тел.0322-94-16-24, факс. 0322-94-16-24
Danylo Halytsky
LVIV NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY
Department of Pediatrics and Neonatology of FPE
Lviv, st. Pekarskaya, 69
kaf_pediatrics_fpge@meduniv.lviv.ua
tel.0322-94-16-24, Fax. 0322-94-16-24
Громадська спілка "Українська асоціація міждисциплінарної медицини"
м. Київ, вул. Володимирська, 45, оф 101
sci@uamm.com.ua
тел.: 044-383-60-71