ПАКЕТ "СЛУХАЧ"
Вам надано доступ згідно пакету "Слухач"
ОПЛАТА НЕ ЗДІЙСНЕНА

Захід відбудеться

19-20 жовтня

Авторизація буде відкрита у день трансляції


Збережіть посилання на цю сторінку та перейдіть у день заходу.

Партнери
Організатори
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Данила Галицького
Кафедра педіатрії та неонатології ФПДО
Львів, вул. Пекарська, 69
kaf_pediatrics_fpge@meduniv.lviv.ua
тел.0322-94-16-24, факс. 0322-94-16-24
Danylo Halytsky
LVIV NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY
Department of Pediatrics and Neonatology of FPE
Lviv, st. Pekarskaya, 69
kaf_pediatrics_fpge@meduniv.lviv.ua
tel.0322-94-16-24, Fax. 0322-94-16-24